Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky:

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží  mezi společností Hrdličková Michaela (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující)

Prodávající 
Hrdličková Michaela, Puškinovo nám.691/16, 160 00, Praha 6, IČO: 74909550, zabývající se prodejem  jak dalším prodejcům tak i koncovým uživatelům.

Kupující
Koncový uživatel  při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. A tím potvrzuje, že nese plnnou zodpovědnost za objednání zboží.  

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i souvisejícími předpisy .

Velkoobchodní odběratel - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z Obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i souvisejícími předpisy.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). A vyjma předání osobních údaju třetí osobě (prodání pohledávky) a orgánům činných v trestním řízení, vnikne li prodávajícímu škoda.  

III. Otevírací doba


Objednávky přes internetový obchod na adrese www.mysterio.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Příjem objednávek pro expedici do pátého! pracovního dne po ČR: do 18:00

IV. Ceníky
V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Poštovné - dobírka 125,- Kč. Poštovné - převodem na účet 75,- Kč. Česká republika

Dopravní služba - česká pošta.


V. Cenové kategorie
Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP.

Ceny jsou vždy uvedeny konečné, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak.

Pokud si kupující není jistý do jaké cenové kategorie bude zařazen nebo není spokojen se svým současným zařazením, je možno s prodávajícím sjednat individuální podmínky.

VI. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby: 
prostřednictvím elektronického obchodu na www.mysterio.cz


Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje: 
obchodní jméno a sídlo kupujícího 
IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH 
kód a název zboží dle ceníku 
jednotkovou cenu 
způsob odebrání a dopravy 
dodací adresu 
podpis osoby oprávněné objednávat zboží 
všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednaného zboží.


VII. Odstoupení od smlouvy ? platí pouze pro koncové spotřebitele
(neplatí pro obchodní partnery s podepsanou dealerskou smlouvou).

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: ?Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne dat. .. měs. ..rok ...č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:???????.... Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, obalu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na: 1) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 2) na dodávku zboží upraveného na  přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, 3) na dodávku spotřebního zboží (jako např. filtry, papírky, tabák  a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před použitím.)

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VIII. Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

IX.Platební podmínky 

platba v hotovosti při nákupu 
na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) 
platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky 


- zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00.  Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem  , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2005 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Doporučené odkazy
Anketa
Jak jste se o nás dozvěděli?
z internetu?
z reklamy?
od známých?
Fajfky.cz © 2004-2009, všechna práva vyhrazena
Alfa Elchron  Rank CZ   katalog www stránek  Český vyhledávač CENT.CZ  Katalog www stránek zaměřený na Internetové obchody - Bezva Portál  Začátek - váš začátek na internetu  MOSTecko  Linkovník  JakNaWeb.com - vše o HTML,CSS,PHP,MySQL,XML,výroba a tvorba, web grafika  iTOP - Veřejný audit návštěvnosti stránek     CZIN.eu   Príma internet  88x31 - Citysearch.cz - hledejte ve svém meste   Caramba!